அணில் பிள்ளை

அணில் பிள்ளை சிறுவர் விளையாடும் தமிழக நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும். 1950ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் இது படிப்படியாகக் குறைந்துவருகிறது.

விவரம்தொகு

  • சதுரத்தை நான்காகப் பிரிக்கும் அரங்கம்.
  • நடுவில் 4 பழங்கள்.
  • வெளிக்கோடுகளில் ஒடும் நால்வர் அணில்.
  • குறுக்குக் கோட்டில் ஓடுபவர் தொடும் காவலாளி.
  • காவலாளியிடம் பிடிபடாமல் அணில் பழத்தை எடுக்கும் விளையாட்டு.

அதிக பழங்களை எடுத்தவர் கெலித்தவர்.

மேலும் காண்கதொகு

கருவிநூல்தொகு

தேவஞேயன், ஞா, தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுக்கள், சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1954

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அணில்_பிள்ளை&oldid=2266916" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது