விக்கிப்பீடியா:சான்று தேவை

Innovative application for the template in xkcd 285 (Wikipedian Protester)
கட்டுரைக்கு மெய்யறிதன்மை அளித்து, ஆதரவாளிப்பதற்காக {{Citation needed}} வார்ப்புரு முயற்சிக்கிறது.

விக்கிப்பீடியா உள்ளடக்கங்கள் யாவும் மெய்யறிதன்மையைக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்த, யாரும் {{Citation needed}} என்ற வார்ப்புருவை இடுவதன் மூலம் மேற்கோள் இல்லையென கேள்விக்குட்படுத்தலாம். இதனை இன்னும் சிறப்பாகச் செய்வதாயின் {{Citation needed|reason=உங்கள் காரணத்தை இங்கே தெரிவியுங்கள்|date=சூலை 2024}} என்பதனூடாகச் செய்யலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: 87% புள்ளிவிபரங்கள் குறிப்பிட்ட இடத்திலேயே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.[சான்று தேவை]

தற்போது 0 கட்டுரைகள் சான்றுகள் தேவைக்காக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் இவற்றுக்கு சான்றுகள் இணைப்பதன் மூலம் அவற்றின் எண்ணிக்கைளைக் குறைத்து, நிறைவேறாது எஞ்சிக்கிடக்கும் பணிகளைக் குறைக்கலாம்!

இவற்றையும் பார்க்க

வெளி இணைப்புகள்