அப்துல் காதிறு நெய்னா லெப்பை ஆலிம் புலவர்

அப்துல் காதிறு நெய்னா லெப்பை ஆலிம் புலவர் என்பவர் ஒரு இசுலாமியத் தமிழ்ப் புலவர், கவிஞர். இவர் 19 ம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்தார்.

படைப்புகள் தொகு