அமாலியா எர்க்கோலி பிஞ்சி

அமாலியா எர்க்கோலி பிஞ்சி (Amalia Ercoli Finzi) (பிறப்பு: 20 ஏப்பிரல் 1937) ஓர் இத்தாலிய வானியற்பியலாளர் ஆவார். இவர் பிலே விண்கலத்தில் முதன்மை ஆய்வாளராக SD2வகைத் துரப்பணப் பணிக்குப் பொறுப்பேற்றார்.

அமாலியா எர்க்கோலி பிஞ்சி
Amalia Ercoli Finzi
Amalia Ercoli Finzi.jpg
படித்த கல்வி நிறுவனங்கள்மிலான் பல்தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம்
பணியகம்மிலான் பல்தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம்
அறியப்படுவதுவாந்விண்வெளிப் பொறியியல்
பிலே (விண்கலம்)]]

இளமையும் கல்வியும்தொகு

ஆய்வும் பணியும்தொகு

தகைமைகளும் விருதுகளும்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு