முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
அமைதிக்கான ஆடம்ஸ் பரிசின் சின்னம்

அமைதிக்கான அடம்ஸ் பரிசு (Atoms for Peace Award) ஃபோர்ட் மோட்டார் கம்பெனி நிதியின் $1,000,000 நன்கொடை கொண்டு 1955ஆம் ஆண்டு நிறவப்பட்டது. பரிசை நிர்வகிக்க ஒரு தனிப்பட்ட இலாபநோக்கில்லாத நிறுவனம் இதற்காக அமைக்கப்பட்டது. 22 பேர்கள் இப்பரிசை பெற்றுள்ளனர்:[1]

மேற்கோள்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு