அரிஸ்டாஃபனீஸ்

அரிஸ்டாஃபனீஸ் (அரிஸ்டாபனீஸ், அரிட்டாபனீசு) (கிரேக்கம்: Ἀριστοφάνης, கிமு 446-கிமு 386) "நகைச்சுவையின் தந்தை" என்று குறிப்பிட்ட ஒரு பண்டைய கிரேக்க நாடகாசிரியர். முகில்கள், பறவைகள், லிசிஸ்ட்ராட்டா, தவளைகள் இவரது சில குறிப்பிட்டதாக நாடகங்கள் ஆகும். இவரது பல படைப்புகள் பண்டைய கிரேக்க அரசியலையும் சமூகத்தையும் அங்கதம் செய்தது.

அரிஸ்டாஃபனீசின் ஒரு வரைபடம்


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அரிஸ்டாஃபனீஸ்&oldid=2712987" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது