அலனைன் சுழற்சி

அலனைன் சுழற்சி (alanine cycle) அல்லது குளுக்கோசு-அலனைன் சுழற்சி என்பது கோரி சுழற்சிக்கு இணையான ஒரு சுழற்சி ஆகும். ஆக்சிஜனில்லா குளுக்கோசு சிதைவு வினையின் போது தசைகளில் லாக்டிக் அமிலம் உருவாகும் அதே வேளையில் உருவாகும் அலனைன் கல்லீரலுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு பைருவிக் அமிலமாக மாற்றப்படும்.

Cori & Alanine Cycle (2).png


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அலனைன்_சுழற்சி&oldid=2744623" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது