அலைந்துசூழ்வியல்

அலைந்துசுழல் மக்களை (diaspora people), அலைந்துழல்வு (diaspora) காரணிகளை, வாழ்வியலை, வாழ்வியல் பிரச்சினைகளை ஆயும் இயலை அலைந்துசூழ்வியல் (diaspora studies) எனலாம்.

அலைந்துழல்வு என்பது ஒரு தேசிய இன மக்கள் உலகின் பல பாகங்களுக்கும் சிதறுதலை குறிக்கின்றது.

அலைந்துசுழல் மக்கள் அலைந்துழல்வுக்கு உட்பட்ட மக்களை குறித்து நிற்கின்றது.

அலைந்துசுழல்வின் கோட்பாட்டியல் (diaspoara theory) அலைந்துசுழல்வை விளங்கிகொள்வதற்குரிய சமூக விஞ்ஞான கோட்ட்பாட்டை உருவாக்க, விபரிக்க முனைகின்றது.

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அலைந்துசூழ்வியல்&oldid=2220633" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது