அல்லது வாயில்

அல்லது வாயில் (ஆங்கிலம்: OR Gate) எனப்படுவது அடிப்படைத் தருக்கப் படலைகளுள் ஒன்றாகும். இந்தத் தருக்கப் படலையில் ஏதேனும் ஓர் உள்ளீடு ஒன்று என இருப்பின் வெளியீடும் ஒன்று எனவே அமையும்.[1] இங்கே பூலியன் கூட்டல் செய்கை செய்யப்படுகின்றது.

இல்லா வாயில்களை மாத்திரம் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது வாயில்

குறியீடுகள்தொகு

அல்லது படலைக்கு ஏ. என். எசு. ஐ. குறியீடு, ஐ. இ. சி. குறியீடு, டி. ஐ. என். குறியீடு என மூன்று வகையான குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உண்மை அட்டவணைதொகு

     
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

[2]

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அல்லது_வாயில்&oldid=3317732" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது