இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்சின் நாற்பது இரத்த சாட்சிகள்

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்சின் நாற்பது இரத்த சாட்சிகள் (Forty Martyrs of England and Wales) என்போர் கி.பி. 1535 மற்றும் கி.பி.1679 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் இங்கிலாந்தில் சட்ட விறோதமாக கத்தோலிக்கராக இருந்ததற்காக அரசத்துரோகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட கொல்லப்பட்ட நாற்பது கத்தோலிக்க ஆண் மற்றும் பெண்கள் ஆவர்.

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்சின் நாற்பது இரத்த சாட்சிகள்
William Hogarth - Industry and Idleness, Plate 11; The Idle 'Prentice Executed at Tyburn.png
இறப்பு1535–1679,இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்சு
மதிக்கப்படுவதுஉரோமன் கத்தோலிக்கத் திருச்சபை
புனிதர் பட்டமளிப்புஅக்டோபர் 25, 1970அன்று திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல்-ஆல்
திருவிழா25 அக்டோபர்

இவர்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபையால் மறைசாட்சிகளாக கருதப்படுகின்றனர். 25 அக்டோபர் 1970 அன்று திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் இவர்களுக்கு புனிதர் பட்டமளித்தார். இவர்களின் விழா நாள் 25 அக்டோபர் ஆகும்.

நாற்பது இரத்த சாட்சிகளின் பெயர்கள்தொகு

 • புனித ஜான் ஆல்மோண்டு
 • புனித எட்மண்ட் ஏரோஸ்மித்
 • புனித அம்ப்ரோஸ் பார்லோ
 • புனித ஜான் போஸ்தே
 • புனித அலெக்சாண்டர் பிரிஎன்ட்
 • புனித எட்மண்ட் காம்பியன்
 • புனித மார்கரெட் கிலிதுரோ
 • புனித பிலிப் எவன்ஸ்
 • புனித தாமஸ் கார்னட்டின்
 • புனித எட்மண்ட் ஜென்னிங்ஸ்
 • புனித ரிச்சர்ட் கிவென்
 • புனித ஜான் ஹூட்டன்
 • புனித பிலிப் ஹோவர்ட், அருண்டெலின் 20-ஆம் பிரபு
 • புனித ஜான் ஜோன்ஸ்
 • புனித ஜான் கெம்பலாவார்
 • புனித லூக் கிர்பி
 • புனித ராபர்ட் லாரன்ஸ்
 • புனித டேவிட் லூயிஸ்
 • புனித ஆன் லைன்
 • புனித ஜான் லாய்டு
 • புனித குத்பெர்ட் மேயின்
 • புனித ஹென்றி மோர்ஸ்
 • புனித நிக்கோலஸ் ஓவன்
 • புனித ஜான் பெய்ன்
 • புனித பாலிடோர் பிலேஸ்டன்
 • புனித ஜான் பிலசிங்டன்
 • புனித ரிச்சர்ட் ரெனால்ட்ஸ்
 • புனித ஜான் ரிக்பி
 • புனித ஜான் ராபர்ட்ஸ்
 • புனித ஆல்பன் ரோய்
 • புனித ரால்ப் ஷெர்வின்
 • புனித ஜான் சவுத் வோர்த்
 • புனித ராபர்ட் சவுத்வெல்
 • புனித ஜான் ஸ்டோன்
 • புனித ஜான் வோல்
 • புனித ஹென்றி வால்போல்
 • புனித மார்கரெட் வார்டு
 • புனித அகஸ்டீன் வெப்ஸ்டர்
 • புனித சுவித்தன் வெல்ஸ்
 • புனித எஸ்டேஸ் வைட்