இடது சோணையறை

(இடது ஆரிக்கிள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

இடது சோணையறை (தமிழக வழக்கு: இடது ஏட்ரியம் அல்லது இடது ஆரிக்கிள்) மனித இதயத்தின் நான்கு அறைகளில் ஒன்றாகும். இது பிராணவாயு நிறைந்த இரத்தத்தை நுரையீரல் சிரையில் இருந்து பெறுகிறது. பின் இதனை இடது இதயவறைக்கு அனுப்புகிறது.

இதயம்
8. இடது சோணையறை

மேலும் பார்க்கதொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இடது_சோணையறை&oldid=1347268" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது