இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகங்கள்

India location map.svg
Red pog.svg
கொல்கத்தா
Red pog.svg
பூனே
Red pog.svg
மொகாலி
Red pog.svg
போபால்
Red pog.svg
திருவனந்தபுரம்
Red pog.svg
புவனேசுவர்
இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகங்கள்

இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகங்கள் (Indian Institutes of Science Education and Research - IISER) மேம்பட்ட கல்வி மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்காக இந்திய அரசின் தேசிய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகத்தினால் (National Institute of Science Education and Research - NISER) நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள் ஆகும். தற்சமயம் இக்கழகங்கள் கொல்கத்தா, மொகாலி, போபால், திருவனந்தபுரம் மற்றும் புவனேசுவரில் என ஐந்து இடங்களில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இக்கழங்கள் தொடங்குவதற்காக ஒரு இடத்திற்கு சுமார் 500 கோடி இந்திய ரூபாய்கள் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.