இரட்டைத் தொடை

செய்யுள் ஒன்றின் ஒரு அடியில் முழுவதும் ஒரே சொல்லே அதன் சீர்களாகத் திரும்பத் திரும்ப வருமாயின் அது இரட்டைத் தொடை எனப்படும். எனினும் இச் சொல் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே பொருளிலேயே வரவேண்டும் என்பதில்லை. வெவ்வேறு பொருள்களிலும் வரலாம்.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இரட்டைத்_தொடை&oldid=1397696" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது