உயர்செறிவு கொழுப்புப்புரதம்

(உயரடர்த்தி கொழுமியப்புரதம் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

உயர்செறிவு கொழுப்புப் புரதம் அல்லது உயரடர்த்தி கொழுமியப்புரதம் (High-density lipoprotein (HDL)) முக்கியமான ஐந்து வகை கொழுப்புப் புரதங்களிலே மிகச் சிறியதும் அதிக செறிவுடையதுமாகும். தண்ணீரில் கலந்த எண்ணெய் மிதப்பது போல நமது குருதியில் உள்ள கொழுப்பு மிதக்காமல் இருக்க அவை புரதங்களோடு பிணைக்கப்பட்டு உள்ளன.

HDL-C குருதிச் சோதனை உயர்செறிவு கொழுப்புப் புரத மூலக்கூறில் உள்ள கொலஸ்டிரால் அளவைக் கணக்கிட்டுச் சொல்கிறது. இம் மூலக்கூறு இரத்தக் குழாய்களில் படியும் கொழுப்புக் கட்டியை எடுத்துச் செல்கிறது. எனவே மாரடைப்பு, பக்கவாதம் போன்றவற்றைக் குறைக்கிறது.[1] எனவே HDL-C நல்ல கொலஸ்டிரால் என அழைக்கப்படுகிறது.[2]

சான்றுகள்தொகு