உயிரினங்களின் தோற்றம் (நூல்)

படிவளர்ச்சி கொள்கைக்கு அடிப்படையாக கருதப்படும் சார்லஸ் டார்வினால் எழுதப்பட்ட ஒரு அறிவியல் இ

உயிரினங்களின் தோற்றம் (On the Origin of Species) ஆங்கில உயிரியலாளர் சார்ல்ஸ் டார்வினால் 1859 ஆம் ஆண்டு படிவளர்ச்சிக் கொள்கையை விபரித்து வெளியிடப்பட்ட நூல் ஆகும். உலகின் அறிவியல் நூல்களில் மிக முக்கிய வெளியீடுகளில் ஒன்றாக இது மதிக்கப்படுகிறது. இந்த நூல் படிவளர்ச்சிக் கொள்கையை ஆதாரங்களுடன் விளக்குகிறது. அன்றுவரை உயிர்களின் தோற்றதைப் பற்றி சமயத் தொன்மங்களே கருத்துக் கூறின. இந்த நூலின் இயற்கையான விளக்கம் உயிரியல் மரபியல் புரட்சிக்கு வித்திட்டு, உலகை மாற்றியமைத்தது.

On the Origin of Species
உயிரினங்களின் தோற்றம்
On the Origin of Species
நூலின் 1859 ஆம் ஆண்டு பதிப்பின் அட்டை
நூலாசிரியர்சார்ல்ஸ் டார்வின்
நாடுஐக்கிய இராச்சியம்
மொழிஆங்கிலம்
பொருண்மைNatural selection
Evolutionary biology
வெளியீட்டாளர்ஜான் மறி
வெளியிடப்பட்ட நாள்
24 நவம்பர் 1859
ISBNதரப்படவில்லை