உரையசைக் கிளவிகள்

தமிழில் பேசும்போது இடையிடையே சில சொற்களைப் பேசுவதை அசைத்துக்கொள்வதற்காகப் பயன்படுத்துவர். இதற்கு இலக்கண நூலார் உரையசைக் கிளவி (interjection) என்று பெயரிட்டுள்ளனர். இத்தகைய சொற்கள் இங்குத் தொகுக்கப்படுகின்றன.

முழுமையான இடைச்சொல்தொகு

அத்தைதொகு

புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை - குறுந்தொகை 129

அம்மதொகு

பாடலின் தொடக்கமாக அம்ம என்னும் உரையசைக் கிளவி 68 இடங்களில் வருகின்றன. மற்றும் பாடலின் இடையில் வருவன பற்பல.

எலுவதொகு

எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப - குறுந்தொகை 129

எல்லாதொகு

எல்லா இஃதொத்தன் என் பெறான் கேட்டைக்காண் - கலித்தொகை 61

குறைசொற் கிளவி (இடைச்சொல்)தொகு

இகதொகு

மதிதொகு

மியாதொகு

மோதொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உரையசைக்_கிளவிகள்&oldid=1357268" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது