ஊக்க வினைவேகமாற்றி

ஒரு வினைவேகமாற்றி வினையின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தினால் அதற்கு ஊக்க வினைவேகமாற்றி என்று பெயர். இச்செயல்முறை ஊக்க வினைவேக மாற்றம் எனப்படும். ஊக்க வினைவேகமாற்றத்திற்கான சான்றுகள் பின்வருமாறு.

1. கூழ்ம பிளாட்டினத்தின் முன்னிலையில் ஐட்ரசன் பெராக்சைடு சிதைவடைதல் அதிகரிக்கிறது.

2H2O2 → 2H2O + O2 (வினைவேகமாற்றி : பிளாட்டினம், Pt)

2. மாங்கனீசு டை ஆக்சைடு முன்னிலையில் பொட்டாசியம் குளோரேட் சிதைவடைதல் அதிகரிக்கிறது.

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (வினைவேகமாற்றி : மாங்கனீசு டை ஆக்சைடு, MnO2 , வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது (Δ))

உசாத்துணை தொகு

  1. தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் கழகம் பரணிடப்பட்டது 2011-02-06 at the வந்தவழி இயந்திரம்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஊக்க_வினைவேகமாற்றி&oldid=3235771" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது