ஊசல் என்ற தலைப்பில் உள்ள கட்டுரைகள்:

இயற்பியல்

கூம்பு ஊசல்(conical pendulum)

போர்டா ஊசல்(Borda's pendulum)


விளையாட்டு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஊசல்&oldid=1454542" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது