எகிப்தின் மம்லுக் சுல்தானகம்

மம்லுக் சுல்தானகம் (Mamluk Sultanate (அரபு மொழி: سلطنة المماليك Salṭanat al-Mamālīk) மத்தியகால எகிப்து, லெவண்ட் மற்றும் ஹெஜாஸ் பகுதிகளை ஆண்ட இசுலாமிய அடிமைப் போர் வீரர்கள் ஆவார். மம்லுக் சுல்தானகத்தை, துருக்கியர்களின் ஒட்டமான் பேரரசினர் கைப்பற்றும் வரை, கிபி 1250 முதல் கிபி 1517 முடிய 267 ஆண்டுகள் ஆண்டனர்.

سلطنة المماليك
கொடி
தலைநகரம்கெய்ரோ
சமயம்
அரசாங்கம் முடியாட்சி

வரலாறுதொகு

அரேபிய மொழியில் மம்லுக் என்பதற்கு அடிமை என்று பொருள். அயூப்பிய பேரரசில் படைத்தலைவர்களாக இருந்த அடிமை வீரர்கள், பின்னர் எகிப்தில் மம்லுக் சுல்தானகத்தையும் மற்றும் இந்தியாவில் இசுலாமிய அடிமை வம்ச ஆட்சியை நிறுவினர். [1][2]

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

ஆதார நூற்பட்டியல்தொகு

உசாத்துணைதொகு

  • Abu al-Fida, The Concise History of Humanity
  • Al-Maqrizi, Al Selouk Leme'refatt Dewall al-Melouk, Dar al-kotob, 1997.
  • Idem in English: Bohn, Henry G., The Road to Knowledge of the Return of Kings, Chronicles of the Crusades, AMS Press, 1969.
  • Al-Maqrizi, al-Mawaiz wa al-'i'tibar bi dhikr al-khitat wa al-'athar, Matabat aladab, Cairo 1996, ISBN 977-241-175-X
  • Idem in French: Bouriant, Urbain, Description topographique et historique de l'Egypte, Paris 1895.
  • Ibn Taghribirdi, al-Nujum al-Zahirah Fi Milook Misr wa al-Qahirah, al-Hay'ah al-Misreyah 1968
  • Idem in English: History of Egypt, by Yusef. William Popper, translator Abu L-Mahasin ibn Taghri Birdi, University of California Press 1954.
  • Ibn Iyas, and Gaston Wiet, translator, Journal d'un Bourgeois du Caire. Paris: 1955.