எதிர்ச்சொல்

ஒரு சொல்லின் எதிர்நிலைப் பொருள்

நேற்று


தாசன் எதிர்சொல் என்பது ஒரு சொல்லுக்கு எதிர் பொருள் தரவல்ல சொல்லைக் குறிக்கும். பொதுவாக இரட்டை சொற்களாக இரு எதிர்மாறான பண்புகளை இச்சொற்கள் கொண்டுள்ளன.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=எதிர்ச்சொல்&oldid=3526059" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது