முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்


எல்பா ஆறு (Elbe River) மத்திய ஐரோப்பாவிலுள்ள ஒரு ஆறு. செக் குடியரசில் உருவாகி ஜெர்மனி வழியாகப் பாய்ந்து வட கடலில் கலக்கிறது. 1091 கி. மீ நீளமுள்ள இந்த ஆறு செக் மொழியில் லாபா (labe) என்று வழங்கப்படுகிறது. வில்டாவா, சாலே, ஹாவெல், மல்டே, ஷ்வார்ஸ் எல்ஸ்டர், ஓஹர் ஆகியவை இதன் முக்கிய கிளை ஆறுகள்.

எல்பா
செக் குடியரசில் எல்பா
செக் குடியரசில் எல்பா
மூலம் செக் குடியரசு
வாய் வட கடல்
நீரேந்துப் பகுதி நாடுகள் செக் குடியரசு, ஜெர்மனி
நீளம் 1091 கி.மீ
வெளியேற்றம் 303 ச.மீ/வினாடி
நீரேந்துப் பகுதி 148,268 ச. கிமீ
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=எல்பா_ஆறு&oldid=1828702" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது