ஒ.ச.நே + 05:00

(ஒசநே+5 இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

ஒ.ச.நே + 05:00 (UTC+05:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் +05:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும். இது பின்வருமாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒ.ச.நே + 05:00 (2010): நீலம் - திசம்பர், ஆரஞ்சு - சூன், மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

சீர் நேரமாக பயன்படுத்தும் பகுதிகள் (ஆண்டு முழுவதும்)தொகு

வட ஆசியாதொகு

மத்திய ஆசியாதொகு

தென் ஆசியாதொகு

இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிதொகு

அன்டார்க்டிக்காதொகு

 • சில பகுதிகள்
  • மாவ்சன் நிலையம்[10]

பகலொளி சேமிப்பு நேரமாக பயன்படுத்தும் பகுதிகள் (வடக்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போது மட்டும்)தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. "யெகாடரின்பூர்க் நேரம் (சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/yekt. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 2. "அக்டோபே நேரம்(சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/aqtt. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 3. "ஒரால் நேரம் (சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/orat. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 4. "உசுபெக்கிசுத்தான் நேரம் (சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/uzt. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 5. "தசிகிசுத்தான் நேரம் (சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/tjt. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 6. "துருக்மெனிசுத்தான் நேரம் (சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/tmt. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 7. "பாக்கிசுத்தான் சீர் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/pkt. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 8. "மாலைத்தீவுகள் நேரம் (சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/mvt. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 9. "பிரெஞ்சு தென்னக நிலங்களும் அண்டார்க்டிக் நிலமும் நேரம் (சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/tft. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 10. "மாவ்சன் நேரம் (சீர் நேரம்)". http://www.timeanddate.com/time/zones/mawt. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 11. "அசர்பைசான் கோடைகால நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/azst. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
 12. "ஆர்மீனியா கோடைகால நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/amst-armenia. பார்த்த நாள்: 17 மே 2015. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_%2B_05:00&oldid=1857128" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது