ஒளிமின்கலம்

ஒளிமின்கலம் என்பது கதிரொளி தாக்கத்தினால் ஒளியில் இருந்து மின்சாரத்தை நேராக உருவாக்கும் ஒரு கருவி. சிலநேரங்களில் ஒளிமின்கலம் என்ற சொல் ஒளியை கவ்விக்கொள்ளும் கருவியை குறிப்பதற்கு பயன்படும் , அதேநேரம் ஒளிமின்ன செதிழ் என்ற சொல் ஒளி மூலம் எதுவென்று தெரியாத போது குறிப்பதற்கு பயன்படும் .

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒளிமின்கலம்&oldid=1676700" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது