ஒ.ச.நே + 05:00 (UTC+05:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் +05:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும். இது பின்வருமாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒ.ச.நே + 05:00 (2010): நீலம் - திசம்பர், ஆரஞ்சு - சூன், மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

சீர் நேரமாக பயன்படுத்தும் பகுதிகள் (ஆண்டு முழுவதும்)

தொகு

வட ஆசியா

தொகு

மத்திய ஆசியா

தொகு

தென் ஆசியா

தொகு

இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதி

தொகு

அன்டார்க்டிக்கா

தொகு
 • சில பகுதிகள்
  • மாவ்சன் நிலையம்[10]

பகலொளி சேமிப்பு நேரமாக பயன்படுத்தும் பகுதிகள் (வடக்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போது மட்டும்)

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. "யெகாடரின்பூர்க் நேரம் (சீர் நேரம்)". 
 2. "அக்டோபே நேரம்(சீர் நேரம்)". 
 3. "ஒரால் நேரம் (சீர் நேரம்)". 
 4. "உசுபெக்கிசுத்தான் நேரம் (சீர் நேரம்)". 
 5. "தசிகிசுத்தான் நேரம் (சீர் நேரம்)". 
 6. "துருக்மெனிசுத்தான் நேரம் (சீர் நேரம்)". 
 7. "பாக்கிசுத்தான் சீர் நேரம்". 
 8. "மாலைத்தீவுகள் நேரம் (சீர் நேரம்)". 
 9. "பிரெஞ்சு தென்னக நிலங்களும் அண்டார்க்டிக் நிலமும் நேரம் (சீர் நேரம்)". 
 10. "மாவ்சன் நேரம் (சீர் நேரம்)". 
 11. "அசர்பைசான் கோடைகால நேரம்". 
 12. "ஆர்மீனியா கோடைகால நேரம்". 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_%2B_05:00&oldid=1857128" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது