ஓடுடைய கணுக்காலி

ஓடுடைய கணுக்காலி
புதைப்படிவ காலம்:511–0 Ma
கேம்பிரியக் காலம் to Recent
A segmented animal is seen from the side. It has a long antennae and small black eyes; one pair of legs is much more robust than the others; the body is slightly arched and each segment carries a pair of appendages. The whole animal is translucent or a pale brown colour.
Abludomelita obtusata, an amphipod
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை:
தொகுதி:
துணைத்தொகுதி:
ஓடுடைய இனங்கள்

Brünnich, 1772
வகுப்புக்கள் & துணைவகுப்புக்கள்

Thylacocephala?
Branchiopoda

Phyllopoda
Sarsostraca

Remipedia
Cephalocarida
Maxillopoda

Thecostraca
Tantulocarida
Branchiura
Pentastomida
Mystacocarida
Copepoda

Ostracoda

Myodocopa
Podocopa

Malacostraca

Phyllocarida
Hoplocarida
Eumalacostraca

ஓடுடைய கணுக்காலிகள் (Crustaceans) என்பவை மிகவும் கடினமான ஓட்டை தமது புறவன்கூடாகக் கொண்ட கணுக்காலிகளாகும். இவை கணுக்காலி வகைகளில் மிகப்பெரிய குழுவாக இருக்கும் உயிரினங்கள் என்பதால், வகைப்பாட்டியலில் இவை ஒரு தனியான துணைத்தொகுதியாக உள்ளது. இதில் நண்டு, இறால், கல் இறால் போன்ற உயிரினங்கள் அடங்கும்.[1]

இவை ஏனைய கணுக்காலிகளில் இருக்கும் புறவன்கூட்டை விடவும் மிகக் கடினமான ஓட்டை தமது புறவன்கூடாகக் கொண்டுள்ளமையால் அவற்றிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. அத்துடன் இவற்றின் கால்கள் இரண்டாகப் பிரிந்தும், அவ்வாறு பிரிந்த ஒவ்வொரு பகுதியும், தனித்தனி வரிசையில் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைந்த துணைத்துண்டங்களைக் கொண்டுமிருக்கின்றன. ஏனைய கணுக்காலிகளின் கால்கள் இவ்வாறு இரண்டாகப் பிரியாமல் ஒரு வரிசையிலான ஒன்றுடனொன்று பிணைந்த துணைத்துண்டங்களைக் கொண்டவையாக இருப்பதனால் ஓடுடைய இனங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன.

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஓடுடைய_கணுக்காலி&oldid=2667110" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது