கண்ணீர்ச் சுரப்பி

கண்ணீர்ச் சுரப்பிகள் (lacrimal glands) ஒவ்வொரு கண்ணிலுமுள்ள கண்ணீரைச் சொறியும் வாதுமை வடிவ இரட்டைச் சுரப்பிகளாகும். இவை ஒவ்வொரு கண்குழியின் மேற்புறத்திலும் முன்னுச்சி எலும்பினால் உருவாக்கப்பட்ட கண்ணீர் குழிவில் (lacrimal fossa) உள்ளது[1]. கண்ணீர்ச் சுரப்பி அழற்சி கண்ணீர்க்கோளவழல் (dacryoadenitis) என்றழைக்கப்படுகிறது. கண்ணீர்ச் சுரப்பிகளில் உருவாகும் கண்ணீரானது சிறுகுழாய்கள் வழியாகச் சென்று கண்ணீர்ப் பையை அடைகிறது.

கண்ணீர்ச் சுரப்பி
வலது கண்ணின் கண்ணீர் உறுப்பு. படத்தில் கண்ணீர்ச் சுரப்பி மேலே இடப்பக்கம் உள்ளது. படத்தின் வலது பக்கம் மூக்கை நோக்கி உள்ளது.
கண்ணீரமைப்பு.

a = கண்ணீர்ச் சுரப்பி
b = மேற்புற கண்ணீர் துளை (superior lacrimal punctum)
c = மேற்புற கண்ணீர்ச் சிறுகுழாய் (superior lacrimal canaliculi)
d = கண்ணீர் பை (lacrimal sac)
e = கீழ்புற கண்ணீர்த் துளை
f = கீழ்புற கண்ணீர்ச் சிறுகுழாய்
g = மூக்கு-கண்ணீர்ச் சுரப்பிக் குழாய் (nasolacrimal canal)
இலத்தீன் glandula lacrimalis
கிரேயின்

subject #227 1028

தமனி கண்ணீர் தமனி
நரம்பு கண்ணீர் நரம்பு (lacrimal nerve), தொடர்பு கிளையின் மூலமாக பொட்டு எலும்பு நரம்பு (Zygomatic nerve)
Dorlands/Elsevier g_06/12392431

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Clinically Oriented Anatomy, Moore, Dalley & Agur.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கண்ணீர்ச்_சுரப்பி&oldid=1655450" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது