கமலாமனோகரி

கமலாமனோகரி இராகம் கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது 27 ஆவது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "பாண" என்றழைக்கப் படும் 5வது சக்கரத்தின் 3 ஆவது மேளமாகிய சரசாங்கி இராகத்தின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

இலக்கணம்தொகு

 
கமலாமனோகரி ஆரோகணச் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
 
கமலாமனோகரி அவரோகணச் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ க31 ப நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி31 ப ம13
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், அந்தர காந்தாரம் (க3), சுத்த மத்திமம் (ம1), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம் (த1), காகலி நிஷாதம் (நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

உருப்படிகள்தொகு

கிருதி தாளம் கலைஞர்
நீ முத்து மோமு ஜூபவே ஆதி தியாகராஜர்

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு

உசாத்துணைகள்தொகு

  • Dr. S. Bhagyalekshmy, Ragas in Carnatic Music, CBH Publications, Trivandrum, Published 1990
  • B. Subba Rao, Raganidhi, The Music Academy, Madras, Published 1965, 4th reprint 1996
  • டி. எஸ். பார்த்தஸாரதி, "ஸ்ரீ தியாகராஜஸ்வாமி கீர்த்தனைகள்", The Karnatic music book centre, Madras, ஏழாம் பதிப்பு - 1996
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கமலாமனோகரி&oldid=1021226" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது