கமாஸ் இருபத்தெட்டாவது மேளகர்த்தா இராகமும், "பாண" என்று அழைக்கப்படும் ஐந்தாவது சக்கரத்தின் நான்காவது இராகமுமாகிய அரிகாம்போதியின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

இலக்கணம் தொகு

இந்த இராகத்தில் சட்சம் (ச), சுத்த மத்திமம் (ம1), அந்தர காந்தாரம் (க3), பஞ்சமம் (ப), சதுச்ருதி தைவதம் (த2), கைசிக நிசாதம் (நி2), சதுச்ருதி ரிசபம் (ரி2) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன. இதன் ஆரோகண அவரோகணங்கள் பின்வருமாறு[1]:

ஆரோகணம்: ச ம131 ப த2 நி2
அவரோகணம்: ச நி22 ப ம13 ரி2

இந்த இராகத்தில் எல்லாச் சுரங்களும் முழுமையாக அமையாததால் இது ஒரு வர்ஜ இராகம் ஆகும். இதன் ஆரோகணத்தில் 6 சுரங்களும் அவரோகணத்தில் 7 சுரங்களும் உள்ளன. இதனால் இது "சாடவ சம்பூரண" இராகம் எனப்படுகின்றது. இதன் ஆரோகணத்தில் காந்தாரம் ஒழுங்கு மாறி வருவதால் இது ஒரு வக்கிர இராகம் ஆகும்.

உருப்படிகள் தொகு

வகை உருப்படி இயற்றியவர் தாளம்
கிருதி ப்ரோசே வாரெவருரா மைசூர் வாசுதேவாச்சாரியார் ஆதி
கிருதி "ஸீதாபதே" தியாகராஜர் ஆதி
கிருதி ஸுஜன ஜீவன தியாகராஜர் ரூபகம்
கிருதி "ஸந்தான கோபால க்ருஷ்ணம்" முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் ரூபகம்

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

குறிப்பு தொகு

  1. Music Handbook - Raga Index -K 18 பெப் 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

வெளியிணைப்புக்கள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கமாஸ்&oldid=3765633" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது