கம்பீரநாட்டை

(கம்பீரநாட இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

கம்பீரநாட்டை கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது 36 ஆவது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "ருது" என்றழைக்கப்படும் 6 ஆவது சக்கரத்தின் 6 ஆவது மேளமாகிய சலநாட இராகத்தின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்..

இலக்கணம் தொகு

 
கம்பீரநாட சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ க31 ப நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி3 ப ம13
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், அந்தர காந்தாரம் (க3), சுத்த மத்திமம் (ம1), பஞ்சமம், காகலி நிஷாதம் (நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.
  • ரிஷபம், தைவதம் வர்ஜம் என்பதனால் இது ஒரு வர்ஜ இராகம் ஆகும்.
  • இது உபாங்க இராகம் ஆகும்.

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

உசாத்துணைகள் தொகு

  • Dr. S. Bhagyalekshmy, Ragas in Carnatic Music, CBH Publications, Trivandrum, Published 1990
  • B. Subba Rao, Raganidhi, The Music Academy, Madras, Published 1965, 4th reprint 1996
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கம்பீரநாட்டை&oldid=2401770" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது