கரம் என்பது பின்வருவனவற்றைக் குறிக்கும்:

  • கை
  • கேரம், இலங்கை வழக்கில் கரம் எனப்படும்.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கரம்&oldid=2528045" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது