கருங்கல் பின்வருவனவற்றில் ஒன்றைக் குறிக்கக்கூடும்:


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கருங்கல்&oldid=3687250" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது