கலம் (ஒலிப்பு) என்னும் சொல் பல பொருள்களைக் குறிக்கும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கலம்&oldid=2823773" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது