காசோலை அவமதிப்பு

காசோலை என்பது ரோமானிய நாகரிகத்தில் கி.மு. 352 ம் ஆண்டில் தோன்றியது. பாரசீக சாம்ராஜ்ஜியங்களில் கடன் கடிதங்களாக பயன்படுத்தப்பட்டது. அது சாக்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது. நம் நாட்டில் 1881 ல் மாற்று முறை ஆவணச் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. காசோலை அவமதிப்பு சம்பந்தமான 138வது பிரிவைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வோம்.

காசோலையில் தேவையானவைதொகு

 1. காசோலை எழுத்தில் அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
 2. காசோலையில் நிபந்தனையற்ற உத்தரவு அடங்கியிருக்க வேண்டும்.
 3. காசோலை ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியருக்கு வரையப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
 4. காசோலையில் தேதி குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்.
 5. பணம் பெருபவரின் பெயர் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
 6. காசோலையில் வழங்கியவர் கையொப்பம் இட்டிருக்க வேண்டும்.

காசாேலை அவமதிப்பிற்கான செயல்முறைகள்தொகு

 1. காசோலையானது நாம் பெற்ற கடனுக்கோ அல்லது பொறுப்புக்கோ கொடுக்கவேண்டிய பணத்துக்கானதாகவோ இருப்பதாக மாற்றுமுறை ஆவணச் சட்டடம் கூறுகிறது.
 2. காசோலையில் குறிப்பிட்ட தேதியிலிருந்த மூன்று மாதசெல்லுபடி காலத்துக்குள் வங்கியில் செலுத்தப்பட்டிருக்கவேண்டும். (அந்த ஆறுமாத காலத்துக்குள் எத்தனைமுறை வேண்டுமானாலும் செலுத்தலாம்).
 3. காசோலை பெறப்பட்டவர் பணமில்லை அல்லது போதுமான பணம் ஏற்பாடுசெய்ய இயலாமை போன்ற காரணங்களால் வங்கியிலிருந்து திருப்பப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாள்களுக்குள் அதற்குள் அறிவிப்பை பதிவு மூலம் காசோலை கொடுத்தவருக்கு அனுப்பவேண்டும்.
 4. அவ்வாறு அறிவிப்பு அனுப்பி குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் காசோலை வரைந்தவர் பணம் செலுத்த ஏற்பாடு செய்யவேண்டும்;. தவறும் பட்சத்தில் பிரிவு-138 மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர் புகார் அளித்ததக்க பரிகாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.[1]

மேற்காேள்கள்தொகு

 1. காசாேலை அவமதிப்பு. பாெருளாதாரம்- தமிழ்நாட்டு பாடநுால் கழகம். 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காசோலை_அவமதிப்பு&oldid=2688495" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது