குருத்தணு ஆய்வுச் சோதனைகளின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது ஒரு குருத்தணு ஆய்வுச் சோதனைகளின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.[1]

தரம் நாடு ஆய்வுச் சோதனைகள்[2]
1  ஐக்கிய அமெரிக்கா 136
2  தென் கொரியா 40
3  சீனா 17
3  எசுப்பானியா 17
5  இசுரேல் 12
6  இந்தியா 11
7  செருமனி 7
8  மலேசியா 4
8  பனாமா 4
10  ஐக்கிய இராச்சியம் 3
11  ஆங்காங் 2

உசாத்துணைதொகு