குழுமம் (நிறுவனம்)

நிறுவன குழுமம்

குழுமம்(ஆங்: conglomerate) என்பது ஒரு நிறுவன கூட்டமைப்பு குழுவின் கீழ் முற்றிலும் மாறுபட்ட தொழில்களில் இயங்கும் பல வணிக நிறுவனங்களின் கலவையாகும், பொதுவாக இது ஒரு தாய் நிறுவனம் மற்றும் பல துணை நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது. பெரும்பாலும், இது பல தொழில் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டு நிறுவனம் ஆகும். காங்கோலோமரேட்டுகள் பெரும்பாலும் பெரிய மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஆகும். இந்திய அளவில் குழும நிறுவனத்திற்கு உதாரணமாக ஐடிசி லிமிடெட், அதானி குழுமம் போன்ற நிறுவனங்களை கூறலாம்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குழுமம்_(நிறுவனம்)&oldid=3144000" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது