கைப்பர் பட்டை

கைப்பர் பட்டை (Kuiper belt) அல்லது கைப்பர் திணைமண்டலம் என்பது சூரியக் குடும்பத்தின் ஒரு பகுதி ஆகும். இது சூரியனின் கிரகங்களுக்கு அப்பால் உள்ள ஓர் பிரதேசமாகும். இது சூரியனில் இருந்து 30 வானியல் அலகுகள் தொடக்கம் 50 வானியல் அலகுகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரதேசத்தில் உள்ளது(30AU-50AU). இது சூரியக் குடும்பம் உருவாகிய பின் மீதமான சிறு பொருட்களால் ஆனது. இப் பிரதேசத்திலேயே புளூட்டோ, ஹௌமியா மற்றும் மேக்மேக் போன்ற குள்ளக் கிரகங்கள் உள்ளன. இங்குள்ளவை அனைத்தும் நீர் மற்றும் உறைந்துள்ள, எரியக்கூடிய மெதேன், அமோனியாவால் ஆனவை.

பச்சை நிறத்தில் ஒளிரும் கைப்பர் பட்டைப் பொருட்கள்

{{குயிப்பர் பெல்ட் விக்கிபீடியா இருந்து, இலவச கலைக்களஞ்சியம்

நெப்டியூன் சுற்றுப்பாதைக்கு அப்பாலுள்ள குயிபேர் பெல்ட்டில் அறியப்பட்ட பொருள்கள். (ஜனவரி 2015 ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக AU ஆட்டம்;   சன்   வியாழன் ட்ரோஜன்கள்   பெரிய கிரகங்கள்: ஜே   சென்டர்ஸ் குயிப்பர் பெல்ட்   சிதறிய வட்டு   நெப்டியூன் ட்ரோஜன்கள் அளவுகள் ஆனால் அளவுகள் அளவிட வேண்டும் மூல: மைனர் பிளானட் சென்டர், www.cfeps.net மற்றும் பல தொலைதூர சிறிய கிரகங்களின் வகைகள் சிஸ்-நெப்டியூன் பொருள்கள் விண்மீன் குழுக்கள் நெப்டியூன் ட்ரோஜன்கள் டிரான்ஸ்-நெப்டியூன் பொருள்கள் (டிஎன்ஓக்கள்) ‡ குயிப்பர் பெல்ட் பொருள்கள் (KBOs) பாரம்பரிய KBO க்கள் (க்யூபுவானோக்கள்) ஒளிக்கதிர் KBO கள் புளுட்டோனஸ் (2: 3 அதிர்வு) சிதறிய வட்டு பொருட்கள் (SDO கள்) ரெலோனன்ட் எஸ்டோஓஸ் பிரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் Sednoids ஊர்ட் மேகம் பொருள்கள் (ICO / OCOs) ‡ Trans-Neptunian குள்ள கிரகங்கள் உள்ளன "Plutoids" V t e குய்பேர் பெல்ட் (/ kaɪpər / அல்லது டச்சு உச்சரிப்பு: ['koyipi)] [1] சில நேரங்களில் எட்ஜெர்த்-குய்பெர் பெல்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது (அறியப்பட்ட) கிரகங்கள் அப்பால் சூரியக் குடும்பத்தில் ஒரு சூழ்நிலைக் கருவியாகும், இது நெப்டியூன் 30 ஏயூ) சூரியனின் ஏறத்தாழ 50 ஏயூவிற்கு [2] இது சிறுகோள் வளைவரைக்கு ஒத்திருக்கிறது, ஆனால் அது மிகப்பெரியது -20 மடங்கு பெரியது மற்றும் 20 முதல் 200 மடங்கு பெரியதாக உள்ளது. [3] [4] சிறுகோள் வளைவைப் போலவே, முக்கியமாக சிறு அமைப்புகள், அல்லது சூரிய குடும்பத்தின் அமைப்பிலிருந்து மீதமுள்ளவை. பல நட்சத்திரங்கள் முதன்மையாக பாறை மற்றும் உலோகத்தை உருவாக்குகின்றன என்றாலும், பெரும்பாலான குயிபேர் பெல்ட் பொருள்கள் பெரும்பாலும் உறைநிலையில் உறைபொருட்களால் ஆனவை ஆகும் ("ஐசஸ்" என அழைக்கப்படுகின்றன), மீதேன், அம்மோனியா மற்றும் நீர் போன்றவை. குயிபேர் பெல்ட் மூன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட குள்ள கிரகங்கள்: புளுட்டோ, ஹ்யூமியா, மற்றும் மேக்மேகே. நெப்டியூன் ட்ரிடன் மற்றும் சாட்டர்ன்ஸ் ஃபோப் போன்ற சில சூரிய மண்டலங்களின் சில பகுதிகள் இப்பகுதியில் தோன்றியதாகக் கருதப்படுகிறது. [5] [6] குயீபர் பெல்ட் டச்சு-அமெரிக்க வானியலாளரான ஜெராட் குய்பீருக்கு பெயரிடப்பட்டது, இருப்பினும் அவர் உண்மையில் அதன் இருப்பை முன்னறிவிக்கவில்லை. 1992 ஆம் ஆண்டில் 1992 ஆம் ஆண்டு QB1 கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, ப்ளூட்டோ முதல் குயிபேர் பெல்ட் பொருள் (KBO). [7] கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து, அறியப்பட்ட KBO களின் எண்ணிக்கை ஆயிரம் மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது, மேலும் 100 கிமீ (62 மைல்) விட்டம் கொண்ட 100,000 க்கும் மேற்பட்ட KBO க்கள் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. [8] குயிபேர் பெல்ட் ஆரம்ப காலமாக வளிமண்டல காமக்களுக்கான முக்கிய களஞ்சியமாக கருதப்பட்டது, 200 ஆண்டுகளுக்கு குறைவான இடைவெளிகளைக் கொண்டது. 1990 களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து ஆய்வுகள் பெல்ட் மாறும் நிலையாக இருப்பதைக் காட்டியுள்ளன, மற்றும் அந்த வால்மீன்கள் உண்மையான தோற்றப்பாதை சிதறடிக்கப்பட்ட வட்டு ஆகும், இது 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நெப்டியூனின் வெளிப்புற இயக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மாறும் செயலூக்க மண்டலம் ஆகும்; ஈரிஸ் போன்ற மிகுந்த விசித்திரமான சுற்றுப்பாதைகள், அவை சூரியனின் 100 ஏயூ வரை எடுக்கும். [Nb 1] ஆயிரம் மடங்கு தொலைவில் உள்ள கோயெபர் பெல்ட் கோட்பாட்டிற்குரிய ஓர்ட் மேகம் மூலம் குழப்பப்படக்கூடாது, பெரும்பாலும் கோளப்பாதை ஆகும். குய்பெர் பெல்ட்டிற்குள் உள்ள பொருட்கள், சிதறிய வட்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் எந்த ஹில்ஸ் மேகம் அல்லது ஊர் மேகம் பொருள்களின் உறுப்பினர்களுடன் சேர்ந்து, மொத்தமாக டிரான்ஸ்-நெப்டியூன் பொருள்கள் (டிஎன்ஓக்கள்) என அழைக்கப்படுகின்றன. [12] புளூட்டோ குயிபேர் பெல்ட்டின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகப்பெரிய உறுப்பினராகவும், மிகப்பெரிய மற்றும் மிகப்பெரிய பாரியளவில் அறியப்பட்ட டி.என்.என், சிதைந்த டிஸ்கில் மட்டுமே எர்ஸினால் ஆளப்பட்டது. [1] முதலில் பிளானோவின் ஒரு பகுதியாக பிளாட்டோவின் நிலை குயிபேர் பெல்ட் அது 2006 ல் குள்ளர் கிரகத்தை மறுசீரமைப்பதற்காக ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குயிபேர் பெல்ட்டில் உள்ள பல பொருட்களுக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, அதன் சுற்றுப்பாதை காலம் என்பது KBO களின் ஒரு வகை, "plutinos" என்று அழைக்கப்படும், அதே போல் 2 : நெப்டியூனுடன் 3 அதிர்வு. பொருளடக்கம் [மறை] 1 வரலாறு 1.1 ஹைபோதிசிஸ் 1.2 டிஸ்கவரி 1.3 பெயர் 2 அமைப்பு 2.1 கிளாசிக்கல் பெல்ட் 2.2 ஒத்ததிர்வுகள் 2.3 குயிப்பர் குன்றிலிருந்து 3 தோற்றம் 4 தொகுப்பு 5 மாஸ் மற்றும் அளவு விநியோகம் 6 சிதறிய பொருட்கள் 6.1 டிரைடன் 7 பெரிய KBO க்கள் 7.1 புளூட்டோ 7.2 செயற்கைக்கோள்கள் 8 ஆய்வு 9 Extrasolar குயிப்பர் பெல்ட்கள் 10 மேலும் காண்க 11 குறிப்புகள் 12 குறிப்புகள் 12.1 நூற்பட்டியல் 13 புற இணைப்புகள் வரலாறு [தொகு] 1930 இல் புளூட்டோவை கண்டுபிடித்த பிறகு, தனியாக இருக்கக்கூடாது என பலர் ஊகிக்கப்பட்டனர். இப்போது குயிபேர் பெல்ட் என்று அழைக்கப்படும் இப்பகுதி பல தசாப்தங்களாக பல்வேறு வடிவங்களில் கருதுகிறது. 1992 ஆம் ஆண்டுதான் அதன் இருப்புக்கான முதல் நேரடி ஆதாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குய்பெர் பெல்ட்டின் இயல்புக்கு முந்தைய எண்ணற்ற மற்றும் பல்வேறு முன்னறிவிப்புகள், முதலில் முன்மொழிவுக்கான கடன் பெற தகுதியுடையவர் யார் என்பதில் தொடர்ச்சியான நிச்சயமற்ற நிலைக்கு வழிவகுத்தது. [13] கருதுகோள்கள் [தொகு] டிரான்ஸ்-நெப்டியூன் மக்கள்தொகை இருப்பதை பரிந்துரைக்கும் முதல் வானியல் பிரடெரிக் சி லியோனார்ட் ஆவார். புளூட்டோவின் கண்டுபிடிப்பு 1930 ஆம் ஆண்டில் கிளைட் டம்போஹோவால் ஆக்கப்பட்ட பிறகு, "இது ப்ளூட்டோவில் தீவிர நெப்டியூன் சடலங்களின் முதல் தொடரில் வெளிச்சம் வரவில்லை, எஞ்சியுள்ள உறுப்பினர்கள் இன்னமும் கண்டுபிடிப்பிற்கு காத்திருக்கிறார்கள், ஆனால் இறுதியில் அவை விதிக்கப்படும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ". [14] அதே வருடம், வானியலாளர் ஆர்மன் ஓ. லுஸ்நென்னர், புளூட்டோ "இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத பல நீண்டகால கிரக பொருட்களில் ஒன்றாகும்." [15][1][2][3]

அய்ரோனோமலர் ஜெரார்டு குய்பேர், குயிபேர் பெல்ட்டைக் குறிக்கிறார் 1943 ஆம் ஆண்டில், பிரித்தானிய வானியல் சங்கத்தின் பத்திரிகையில், கென்னத் எட்ஜெர்த், நெப்டியூனுக்கு அப்பால் உள்ள பிராந்தியத்தில், அசாதாரண சூரிய ஒளியின் உட்பகுதியில் உள்ள பொருள் பரவலாக கிரகங்கள் மீது பரவுவதற்கு இடைவெளி இருந்தது,வானியல்-குறுங்கட்டுரை}}

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. "Kuiper belt".. Oxford University Press. 
  2. Stern, Alan; Colwell, Joshua E. (1997). "Collisional erosion in the primordial Edgeworth-Kuiper belt and the generation of the 30–50 AU Kuiper gap". The Astrophysical Journal 490 (2): 879–882. doi:10.1086/304912. Bibcode: 1997ApJ...490..879S. 
  3. Delsanti, Audrey & Jewitt, David (2006). The Solar System beyond the Planets (PDF). Institute for Astronomy. University of Hawaii. Bibcode:2006ssu..book..267D. Archived from the original (PDF) on 25 September 2007. பார்க்கப்பட்ட நாள் 9 March 2007.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கைப்பர்_பட்டை&oldid=3924899" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது