கொல்லிப்பாவை (இதழ்)

கொல்லிப்பாவை 1970 களில் இந்தியாவில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் ராஜமார்த்தாண்டன் ஆவார். இது நவீன இலக்கிய பண்பாட்டு விமர்சனங்களை வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

கொல்லிப்பாவை முதலிதழ் அட்டை

உசாத்துணைகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கொல்லிப்பாவை_(இதழ்)&oldid=1521667" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது