கோக்தெபெல் (திரைப்படம்)

கோக்தெபெல்.jpg கோக்தெபெல் (உருசியம்: Коктебель) என்பது 2003 ஆம் ஆண்டும் வெளியான ரசிய மொழித் திரைப்படம். இதை அலெக்சி போப்போகிரேப்சுகி, போரிசு கிலெபுனிக்கோவ் ஆகியோர் இயக்கியுள்ளனர்.

கோக்தெபெல் (திரைப்படம்)
இயக்கம்அலெக்சி போப்போகிரேப்சுகி
போரிசு கிலெபுனிக்கோவ்
கதைஅலெக்சி போப்போகிரேப்சுகி
போரிசு கிலெபுனிக்கோவ்

விருதுகள்தொகு

  • சிறப்பு பரிசு 2003
  • பிலிப்பு மோரிசு விருது -2003
  • கோல்டன் லில்லி விருது -2004

சான்றுகள்தொகு

இணைப்புகள்தொகு