கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரங்கம்

கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரங்கம் (ஆங்கிலம்: Godavari Valley Coalfield ) என்பது இந்திய மாநிலமான தெலுங்கானாவில் ஆதிலாபாத், கரீம்நகர், கம்மம் மற்றும் வாரங்கல் மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ளது. இது தென்னிந்தியாவில் அமைந்துள்ள ஒரே நிலக்கரிச் சுரங்கமாகும். இது கோதாவரி ஆற்றின் படுகையில் அமைந்துள்ளது .

கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரி வயலில் உள்ள மானுகுருவில் சிங்காரேனி திறந்தவெளி நிலக்கரிச் சுரங்கங்கள்

வரலாறுதொகு

இந்திய புவியியல் ஆய்வாளார் முனைவர் கிங் 1871 இல் கம்மம் மாவட்டத்தில் நிலக்கரியைக் கண்டுபிடித்தார். முதலில் ஐதராபாத் (தெக்கான்) நிலக்கரி நிறுவனம் 1886 ஆம் ஆண்டில் நிலக்கரியை வெட்டியெடுப்பதற்கான சுரங்க உரிமையைப் பெற்றது. 1920 இல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சிங்கரேனி நிலக்கரி நிறுவனம், ஐதராபாத் (டெக்கான்) நிலக்கரி நிறுவனத்தின் அனைத்து சொத்துக்களையும் வாங்கியது. பின்னர், ஐதராபாத் மாநிலம் சிங்கரேனி நிலக்கரி நிறுவனத்தின் பெரும்பான்மை பங்குகளை 1945 இல் வாங்கியது. இந்தியாவில் மாநிலங்களை மறுசீரமைப்பதன் மூலம், சிங்கரேனி நிலக்கரி நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டு வட்டி 1956 ஆம் ஆண்டில் ஆந்திர மாநில அரசுக்கு (இப்போது தெலுங்கானாவிடம்) வழங்கப்பட்டுள்ளது. [1]

ஐந்தாண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் சிங்கரேனி நிலக்கரி நிறுவனத்தின் நடவடிக்கைகளில் பெரிய அளவிலான விரிவாக்கத்தைக் கண்டது. மார்ச் 1960 முதல் இது தெலுங்கானா மற்றும் இந்திய அரசு ஆகிய இரண்டுக்கும் கூட்டாகச் சொந்தமானது. மேலும், கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் ஆதிலாபாத், கரீம்நகர், கம்மம் மற்றும் வாரங்கல் மாவட்டங்களுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டன. தென்னிந்தியாவின் ஒரே நிலக்கரிச் சுரங்கமான கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரங்கத்தில் 2009-10 வரை எடுக்கப்பட்ட நிலக்கரி சுமார் 929.12 மில்லியன் டன்கள் ஆகும். [1]

நிலக்கரிச் சுரங்கம்தொகு

கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரஙகத்தின் ஒட்டுமொத்த பேசின் பகுதி 17,400 கிமீ 2 ஆகும். நிலக்கரி உள்ள பகுதி 11,000 கிமீ 2 ஆகும். இருப்பினும், பிராந்திய ஆய்வுக்கான சாத்தியமானதாகக் கருதப்படும் பகுதி 1,700 கிமீ 2 ஆகும் . [2]

கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரஙகம் சில நேரங்களில் பிரன்ஹிதா-கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரஙகம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இது வர்தா பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரஙகத்தின் தொடர்ச்சியாகும். இது 9,000 கிமீ 2 பரப்பளவில் உள்ளது . தல்சீர், பராகர் மற்றும் காம்தி நடவடிக்கைகளைக் கொண்ட லோயர் கோண்ட்வானா பாறைகள் இப்பகுதியில் நன்கு வளர்ந்தவை. கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரங்க பன்னிரண்டு நிலக்கரி மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியின் முக்கியமான நிலக்கரி வயல்கள்: தந்தூர் நிலக்கரிச் சுரங்கம்; வடக்கு கோதாவரி மற்றும் தெற்கு கோதாவரி நிலக்கரிச் சுரங்கம்; கார்லப்பள்ளி அல்லது கமரம் நிலக்கரிச் சுரங்கம்; ராமகுண்டம் நிலக்கரிச் சுரங்கம் போன்றவை. [3]

கையிருப்புதொகு

இந்திய புவியியல் ஆய்வறிக்கையின் படி, கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு நிலக்கரிச் சுரங்கத்தில் மொத்தம் (1.1.2004 நிலவரப்படி) 16,697.26 மில்லியன் டன் கோக்கிங் அல்லாத நிலக்கரி உள்ளது, 1,200 மீ ஆழம் வரை, இதில் 8091.10 மில்லியன் டன் இருப்புக்கள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ளவை சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன அல்லது ஊகிக்கப்படுகின்றன. நிலக்கரியின் ஒரு பெரிய பகுதி 300 மீ ஆழம் வரை உள்ளது. [4]

இந்திய புவியியல் ஆய்வின் அடுத்தடுத்த ஆய்வுகள் கோதாவரி பள்ளத்தாக்கு கோல்ஃபீல்டிற்கு 22,054.58 மில்லியன் டன் நிலக்கரி இருப்பு இருப்பதாகக் கூறுகின்றன [5]

குறிப்புகள்தொகு

  1. 1.0 1.1 "History". The Singareni Collieries Company Limited. மூல முகவரியிலிருந்து 2012-05-04 அன்று பரணிடப்பட்டது.
  2. "Godavari Valley Coalfield". The Singareni Collieries Company Limited. மூல முகவரியிலிருந்து 2005-03-12 அன்று பரணிடப்பட்டது.
  3. "Geological and Geographical Distribution of Coalfields in India". geologydata.info.
  4. "Coal Resources of India (As on 1.1.2004)". Coal Wing, Geological Survey of India, Kolkata.
  5. "Exploration Data on SCCL Web 2011_Final". The Singareni Collieries Company Limited.