கோவேறு கழுதை

கோவேறு கழுதை
Juancito.jpg
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கினம்
தொகுதி: முதுகுநாணி
வகுப்பு: பாலூட்டி
வரிசை: ஒற்றைப்படைக் குளம்பிகள்
Perissodactyla
குடும்பம்: குதிரைக் குடும்பம்
(Equidae)
பேரினம்: குதிரைப் பேரினம்
Equus
இனம்: E. caballus x E. asinus
இருசொற் பெயரீடு
எதுவுமில்லை
வேறு பெயர்கள்
Equus mulus

கோவேறு கழுதை (mule) என்பது கழுதையும் குதிரையும் தம்மிடையில் இனவிருத்தி செய்வதன் மூலம் பெறும் தனியன்கள் (individuals) ஆகும்[1]. இவை தம்முள் இனக்கருக்கட்டல் செய்து எச்சங்களைத் தரமாட்டா. ஆகவே மலட்டு எச்சங்களாகும். இவை பெண் குதிரைக்கும், ஆண் கழுதைக்கும் செயற்கைக் கருவூட்டல் முறையில் தோன்றும் ஒரு இனமே இது. இதனால் இவை கழுதையை விட தோற்றத்தின் பெரியனவாகவும், குதிரையை விட சிறினவாகவும் உடலைப் பெற்றிருக்கும். [2]

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கோவேறு_கழுதை&oldid=2767652" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது