முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

இந்த சட்டமன்றத் தொகுதி, உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்துக்கான தொகுதியாகும்.[1]இது சம்பல் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1] இது தலித்துகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

பகுதிகள்தொகு

2008ஆம் ஆண்டில் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தொகுதி சீரமைப்பின் விவரப்படி, இதில் மொராதாபாத் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட கீழ்க்காணும் பகுதிகள் உள்ளன.[1]

  • சந்தவுசி வட்டத்துக்கு உட்பட்ட நரவுலி கனுங்கோ வட்டம்
  • சந்தவுசி வட்டத்துக்கு உட்பட்ட சந்தவுசி கனுங்கோ வட்டத்திலுள்ள அக்ரவுலி, பனியா கேரா, பத்தேபூர்தால், அஷ்லத்நகர் ஜராய், ரஹோலி, மொகமது நகர் கஸ்பாஅ, பச்சக் ஆகிய பத்வார் வட்டங்கள்
  • சந்தவுசி வட்டத்துக்கு உட்பட்ட பஜோய் தேகத், பேத்தா ஜெய்சிங், சாதாத் வாரி, காஜ்ரா கக்கம், அர்ஜுன்பூர் ஜுனா, மச்கேரா, மைத்ரா தர்ம்பூர், ராம்புரா, மவுகாதர் ஆகிய பத்வார் வட்டங்கள்
  • சந்தவுசி வட்டத்தில் உள்ள நரவுலி நகராட்சி, சந்தவுசி நகராட்சி, பஜோய் நகராட்சி

(கனுங்கோ வட்டம், பத்வார் வட்டம் ஆகியன நில அளவீடுகள். இவை வட்டத்தை விட சிறியன.)

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

பதினாறாவது சட்டமன்றம்தொகு

  • காலம்: மார்ச்சு 2012 முதல்[2]
  • உறுப்பினர்: லட்சுமி கவுதம் [2]
  • கட்சி: சமாஜ்வாதி கட்சி[2]

சான்றுகள்தொகு