சர்க்கரை என்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக இருக்கலாம்:

  • சர்க்கரை - இந்திய வழக்கில் சர்க்கரை என்பது சீனியைக் குறிக்கும்.
  • சர்க்கரை - தமிழ்நாட்டில் மதுரை மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சர்க்கரை என்பது நாட்டுச் சர்க்கரையை குறிக்கும்
  • சர்க்கரை - இலங்கை வழக்கில் சர்க்கரை என்பது பதனிடப்படாத வெல்லத்தைக் குறிக்கும்.
  • சர்க்கரை (ஆள் பெயர்)
  • அகரமுதலி : சக்கை+ அரை = சக்கையாக அரைக்கப்பட்ட கரும்புச்சாறிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது என்று பொருள் கொள்ளலாம்."https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சர்க்கரை&oldid=3640977" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது