சிங்கப்பூரின் நிதியமைச்சர்

சிங்கப்பூரின் நிதியமைச்சர் என்பவர் சிங்கப்பூர் அரசின் நிதித் துறையின் தலைவர் ஆவார். இவரை சிங்கப்பூர் கேபினட் உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்வர்.

நிதியமைச்சர்களின் பட்டியல்தொகு

அமைச்சர் காலம்
கோ கெங் ஸ்வீ 1959–1965
லிம் கிம் சன் 1965 - 16 ஆகஸ்டு 1967
கோ கெங் ஸ்வீ 17 ஆகஸ்டு 1967 - 1970
ஹான் சுய் சென் 1970 - 14 அக்டோபர் 1983
லீ குவான் யூ 15 அக்டோபர் 1983 - 23 அக்டோபர் 1983
தன் கெங் யம் டோனி 24 அக்டோபர் 1983 - 1 சனவரி 1985
ஹூ ட்சூ ரிச்சர்டு 2 சனவரி 1985 - 2001
லீ ஹ்சீயன் லோங் 2001 - 30 நவம்பர் 2007
தர்மன் சண்முகரத்தினம் 1 திசம்பர் 2007 – தற்பொழுது வரை

சான்றுகள்தொகு