"தேசிய நெடுஞ்சாலை 1 (இந்தியா)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு