"பலபடி வேதியியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

41 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  4 ஆண்டுகளுக்கு முன்
 
== பலபடிகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் ==
[[பலபடி]]கள் எனப்படுபவை தனித்த ஒற்றை மூலக்கூறுகளின் [[பலபடியாக்கல்]] வினையின் காரணமாக உருவான அதிக மூலக்கூறு நிறையைக் கொண்ட சேர்மங்கள் ஆகும். ஒரு பலபடியின் அமைப்பில் மீண்டும், மீண்டும் வருகின்ற தனியான வினைபடு மூலக்கூறே ஒற்றை மூலக்கூறு (''monomer'') எனப்படுகிறது. ஒரு [[பலபடி|பலபடி]] என்பது வேதியியல்ரீதியாக, [[பலபடியாக்கல்|பலபடியாக்கலின்]] அளவு, [[வாய்ப்பாட்டு எடை|மோலார் நிறை]] பரவல், [[இழுவைத்திறன்]], கூட்டுப்பலபடி, பக்கத்தொடர் இணைப்பின் அளவு, பலபடியின் இறுதித் தொகுதிகள், குறுக்குப் பிணைப்புகள், படிகத்தன்மை மற்றும் வெப்பவியல் பண்புகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக வைத்துவைத்துத் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கரைசலில் உள்ள பலபடிகள் [[கரைதிறன்]], [[பிசுக்குமை]] மற்றும் பசையாதல் ஆகியவை தொடர்பான சிறப்புப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன.
 
அமைப்புரீதியாகஅமைப்புரீதியாகப் பலபடிகள் [[உயிரிப்பலபடி]]கள் மற்றும் [[தொகுப்பு முறைப் பலபடிகள்]] என அவற்றின் மூலங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சேர்மங்களின் ஒவ்வொரு வகைப்பாட்டிலிருந்தும் அவற்றின் பயன்பாடு, பண்புகள், இயல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் ஆகியவற்றோடான தொடர்பின் அடிப்படையில் பல பிரிவுகளாகபிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.
 
[[உயிர்வேதியியல்]] மற்றும் [[வேதித் தொழிற்துறை]] ஆகிய பிரிவுகள் பலபடிகளின் வேதியியலில் ஆர்வம் கொண்ட வேதியியலின் இரு பெரும் பிரிவுகள் எனலாம்.
 
* [[உயிரிப்பலபடி]]கள்: உற்பத்தியாகும் பலபடிகள்:
** அமைப்புஅமைப்புப் [[புரதம்|புரதங்கள்]]: கொலாசென், [[நகமியம்]], எலாசுடின்.
** செயல்படும் புரதங்கள்: [[நொதியம்|நொதிகள்]], [[இயக்குநீர்]]கள்.
** அமைப்புஅமைப்புக் [[கூட்டுச்சர்க்கரை]]கள்: [[மாவியம்|செல்லுலோசு]], [[கைட்டின்]].
** காப்புக் [[கூட்டுச்சர்க்கரை]]கள்: [[மாப்பொருள்]], [[கிளைக்கோசன்]].
** [[கருவமிலம்|கருவமிலங்கள்]]: [[டி. என். ஏ.|டிஎன்ஏ]], [[இரைபோ கருவமிலம்|ஆர்என்ஏ]].
 
* தொகுப்புமுறைப் பலபடிகள்: இந்தப் பலபடிகள் [[நெகிழி]]கள், [[செயற்கை இழை]]கள், [[வண்ணப்பூச்சு]]கள், [[கட்டிடப் பொருள்]]கள், [[தளபாடம்|தளபாடங்கள்]], இயந்திரஇயந்திரப் பாகங்கள் மற்றும் ஒட்டும் பொருட்களாகப்பொருள்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை இரண்டு பிரிவுகளாகபிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:
**[[வெப்ப நெகிழி]]கள்: பாலிஎத்திலீன், [[டெஃப்லான்]], பாலிஸ்டைரீன், பாலிபுரோபைலீன், பாலியெசுடர், பாலியூரித்தேன், பாலி (மெதில்மெதாக்ரிலேட்டு), வினைல் குளோரைடு, நைலான், ரேயான், [[மாவியம்]], [[சிலிக்கான்]], [[கண்ணாடியிழை]] போன்றவை
**வெப்பத்தால் இறுகும் நெகிழிகள்: [[இரப்பர் பற்றவைப்பு|பதப்படுத்தப்பட்ட இரப்பர்]], [[இயற்கை மீள்மம்]], [[பேக்கலைட்டு]], [[கெவ்லார் இழை]], பாலி ஈபாக்சைடு போன்றவை.
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2304024" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது