"ஆண்டியப்பனூர் ஓடை நீர்த்தேக்கம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு