"சிங்க மனிதன்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

4,969 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  6 மாதங்களுக்கு முன்
("{{short description|செருமனியின் ஓலென..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 
 
==வரலாறு==
ஓலென்சுடீன்-இசுட்டேடல் குகையில், முறையான அகழாய்வுகள் வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால வரலாற்றாய்வாளரான ரொபேர்ட் வெட்செல் என்பவரின் வழிகாட்டுதலில் 1937ல் துவங்கியது.<ref>{{cite web |url=http://www.loewenmensch.de/entdeckung_1939.html |title=Discovery: 1939 |publisher=Ulm Museum |language=German |series=Löwenmenschen}}</ref> ஆகத்து 25, 1939 அன்று, நொருங்கிய நிலையிலான மாமூத்து தந்தத்தினாலான உருவொன்று நிலவியலாளரான ஒட்டோ வோல்சிங் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.<ref name=spieg/> இதற்கு ஒரு கிழமைக்குப் பின்பு துவங்கிய இரண்டாம் உலகப்போரினால் களப்பணி நிறுத்தப்பட்டதோடு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் பகுப்பாய்வும் நடத்தப்படவில்லை. தந்தம் கண்டெடுக்கப்பட்ட அதே மண் மூலமாக அகழாய்வுக் குழிகள் மீண்டும் நிரப்பப்பட்டன.<ref name=lobell/>
Systematic excavations at [[Hohlenstein-Stadel]] cave began in 1937 under the direction of prehistoric historian [[:de:Robert Wetzel (Anatom)|Robert Wetzel]].<ref>{{cite web |url=http://www.loewenmensch.de/entdeckung_1939.html |title=Discovery: 1939 |publisher=Ulm Museum |language=German |series=Löwenmenschen}}</ref> The discovery of a fragmented [[mammoth]]-[[ivory]] figurine was made on 25&nbsp;August 1939 by geologist [[:de:Otto Völzing|Otto Völzing]].<ref name=spieg/> The start of World War&nbsp;II just one week later meant that the [[fieldwork]] was left incomplete and analysis of the finds was not undertaken. The excavation trenches were back-filled with the same soil in which the ivory had been found.<ref name=lobell/>
 
Forகிட்டத்தட்ட approximatelyமுப்பது thirty yearsஆண்டுகளாக, theஇத் fragmentsதுண்டுகள் layமுற்றிலும் forgottenமறக்கப்பட்ட atநிலையில் theஅருகிலுள்ள nearbyஉல்ம் [[Museumஅருங்காட்சியகத்தில் Ulm]]காணப்பட்டன. It was not until archaeologist [[Joachim Hahn]]இதன் startedபின் anதொல்பொருளியலாளரான inventoryசோக்கிம் andஆன் assemblyஎன்பவர் of200க்கும் moreமேற்பட்ட thanஇத் 200&nbsp;fragmentsதுண்டுகளைக் thatகணக்கெடுத்து aஒன்று figurineபடுத்தும் withவேளையிலேயே animalவிலங்கு andமற்றும் humanமனித featuresஇயல்புகளுடனான beganஉருவமொன்று toவெளிப்படத emergeதுவங்கியது.<ref name=lobell>{{cite journal |title=New life for the Lion Man |first=Jarrett A. |last=Lobell |date=March 2012 |volume=65 |issue=2 |journal=Archaeology |url=http://archive.archaeology.org/1203/features/stadelhole_hohlenstein_paleolithic_lowenmensch.html}}</ref>
 
Wetzel1961 continuedவரை toகோடைகாலப் spendபகுதிகளில் summersவெட்செல் diggingஅகழாய்வுகளைத் at the site until 1961,தொடர்ந்தார்.<ref>{{cite web |url=http://www.loewenmensch.de/entdeckung_1956.html |title=Discovery: 1956 |series=Löwenmenschen |publisher=Ulm Museum |language=German}}</ref> and1970களில் furtherகுகைப் findsபகுதியில் ofதந்தத் ivoryதுண்டுகள் wereமேலும் made on the cave floor in the 1970sகண்டுபிடிக்கப்பட்டன. In 19821982ல், paleontologistதொல்லுயிர் [[Elisabethஆய்வாளர் Schmid]]எலிசபெத் combinedசிமித், theபுதிதாகக் newகண்டுபிடிக்கப்பட்ட fragmentsதுண்டுகளை withஆன் Hahn'sமீளுருவாக்கிய reconstruction,உருவுடன் correctingபொருத்தி someசில errorsதவறுகளையும் andசரி addingசெய்தார். pieces ofமேலும், theபூனையொன்றின் noseஇயல்புகளை andவெளிக்காட்டும் mouthஅவ்வுருவின் thatமூக்கு emphasizedமற்றும் theவாய்த் figurine'sதுண்டுகளையும் felineஅவர் characteristicsசேர்த்தார்.<ref name=lobell/>{{efn|The images at this reference:<ref>{{cite web |url=http://donsmaps.com/images29/lionmenschhhh.jpg |title=Images of a preliminary lion-man reconstruction from 1980 |series=Löwenmenschen}}</ref> show how much has been achieved after years of painstaking reconstruction.<ref>{{cite book |author1=Adam, K. |author2=Kurz, R. |year=1980 |title=Eiszeitkunst im süddeutschen Raum |language=DE}}</ref>}}
 
1987ல், சிமித்தின் உதவியுடன் உதே வூல்ஃபினால் வூட்டம்பேர்க் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் நடாத்தப்பட்ட பயிலரங்குகளில் விரிவான மீளமைப்பு நடவடிக்கைகள் துவங்கின. ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் நீண்ட இச் செயற்பாட்டின் போது இவ்வுருவின் மூன்றில் இரண்டு பகுதி மாத்திரமே காணப்பட்டமை கண்டறியப்பட்டது. இவ்வுருவின் பின்பகுதி கடுமையாகச் சேதமுற்றிருந்ததுடன் கால்களிலும் சில தந்தப் படலங்கள் தவறவிடப்பட்டிருந்தன. காதுகள், கட்குழிகள், மூக்கு மற்றும் வாயின் மூன்றிலிரு பகுதிகள் மற்றும் தலையின் பின்புறம் என்பன பாதுகாப்பாயிருந்தன. தலை மற்றும் உடலின் இடைவெளிகளை நிரப்ப தேன் மெழுகு, செயற்கை மெழுகு மற்றும் சுண்ணக் கட்டியின் கலவையினாலான மீளமைக்கத்தக்க மூலப்பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டது.<ref>{{cite web |url=http://www.loewenmensch.de/entdeckung_1987.html |title=Discovery: 1987 |series=Löwenmenschen |publisher=Ulm Museum |language=German}}</ref>
In 1987, a comprehensive restoration began in the workshops of the [[Landesmuseum Württemberg]] by Ute Wolf in cooperation with Schmid. During the work, which took more than six months, it was realized that the figurine was only about two-thirds complete. The back is severely damaged and the legs are missing some ivory [[Lamella (materials)|lamellae]]. The ears, eye-holes, two-thirds of the mouth and nose, and the back of the head are preserved. To fill gaps in the head and body a reversible substance consisting of a mixture of beeswax, artificial wax, and chalk was used.<ref>{{cite web |url=http://www.loewenmensch.de/entdeckung_1987.html |title=Discovery: 1987 |series=Löwenmenschen |publisher=Ulm Museum |language=German}}</ref>
 
From 20082008இலிருந்து, furtherகுகையில் excavationsமேலதிக wereஅகழாய்வுகள் carried out in the caveநடத்தப்பட்டன. Allஅனைத்து layersமண்ணடுக்குகளிலும் wereஅரித்தெடுப்புச் siftedசெயற்பாடு systematically,நடத்தப்பட்டு whichபல ledநுண்ணிய toதுண்டுகள் many minute fragments being discoveredகண்டெடுக்கப்பட்டன. Theமூல firstமீளமைப்பைக் newகுலைக்காத adjustments were simulated virtually so that fragments could beவகையில், addedமுதற் withoutபுதிய havingசீரமைப்புகள் toமெய்நிகர் disassembleநிலையில் theமாதிரியுருவாக்கம் originalசெய்யப்பட்டுச் recreationசேர்க்கப்பட்டன.<ref>{{cite web |url=http://www.loewenmensch.de/entdeckung_2011.html |title=Discovery: 2011 |publisher=Ulm Museum |language=German}}</ref>{{efn|This reference:<ref>{{cite web |url=http://donsmaps.com/images24/lionladyreconst.jpg |title=X-ray computed tomographs |series=Löwenmenschen}}</ref> shows the lion-man after restoration 1987–1988 with new fragments from the 2010 excavation (red) and free fragments from the stock of the museum (green).}}
 
In 20122012ல், aஎசெலிங்கனில் secondஉள்ள restorationவரலாற்றுச் wasசின்னங்களைப் begunபாதுகாப்பதற்கான inஅரசு theஅலுவலகம் workshopsநடாத்திய ofபயிலரங்குகளில், theநிகோல் Stateஎபிங்கர்-ரிசுட் Officeதலைமையில் forஇரண்டாவது theமீளமைப்பு Preservation of Historical Monuments in Esslingen under the leadership of [[Nicole Ebinger-Rist]]துவங்கியது. Theஇவ்வுரு figurineஅதன் wasதனித்தனிப் disassembledபகுதிகளாகக் intoகுலைக்கப்பட்டு, itsபுதிதாகக் individualகண்டெடுக்கப்பட்ட partsதுண்டுகள் andஅதன் newlyபழைய discoveredதுண்டுகளோடு fragmentsஇணைக்கப்பட்டன. wereஇதன் added along with the old onesமூலம், allowing further completion of areas of the headதலை, back,பின்புறம் andமற்றும் rightஉடலின் sideஇடப்புறம் ofபோன்றவை theமேலும் body,முழுமை andபெற்றதோடு artificialமுதலாவது additionsமீளமைப்பின் usedபோது duringசேர்க்கப்பட்ட theசெயற்கையான firstபகுதிகள் restoration were discardedநீக்கப்பட்டன.<ref name=ulmer2013/> Theஇதன் Löwenmenschமூலம், figurineலோவென்மென்சு grewஉருவின் in height fromஉயரம் 296 toஇலிருந்து 311&nbsp;millimetres மில்லிமீற்றராக அதிகரித்தது.<ref>{{cite news |url=http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/loewenmensch-ist-gewachsen-11005726.html |first=Henning |last=Petershagen |date=2 November 2013 |title=Löwenmensch ist gewachsen |trans-title=The Lion-man has grown |work=Südwest Presse |language=DE}}</ref> Work2013ன் wasபிற்பகுதியில் completedமீளமைப்புப் inபணிகள் late 2013நிறைவுற்றன.<ref name=ulmer2013>{{cite web |url=http://www.loewenmensch.de/entdeckung_2013.html |title=Discovery: 2011 |publisher=Ulm Museum |language=German |series=Löwenmenschen}}</ref>
 
==பொருள் விளக்கம்==
3,307

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3058812" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது