"புற்றுநோய்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

157 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  10 ஆண்டுகளுக்கு முன்
→‎பத்தியம்: சிறு திருத்தம்
(→‎பத்தியம்: சிறு திருத்தம்)
 
 
உணவு முறை மற்றும் புற்றுநோய் சார்ந்த கருத்திணக்கமானது [[உடல்பெருக்கம்|உடல் பருமன்]] புற்றுநோய் ஏற்படும் சூழ் இடரை அதிகரித்திருக்கிறது என்பதாகும். தனிப்பட்டவேறுபட்ட பத்திய வழக்கங்கள் அடிக்கடி புற்றுநோய் நிகழ்வுகளில் உள்ள வேறுபாடுகளை நாடுகளிடையே காட்டுகிறது. (எ.கா.இரைப்பைக்குரிய புற்றுநோய் ஜப்பானில் அதிகமாக நிகழ்கிறது, [[பெருங்குடல் மலக்குடலுக்குரிய புற்றுநோய்|பெருங்குடல் புற்றுநோய்]] அமெரிக்காவில் பொதுவாக காணப்படுகிறது. முன் கூறிய எடுத்துக்காட்டில் [[ஒற்றையினங்கள்|ஹப்லோக்ரூப்ஸ் (ஒற்றையினங்கள்)]] கணக்கில் எடுக்கப்படவில்லைஎடுக்கவில்லை). வெளிநாட்டில் இருந்து குடியேறியவர்கள் அவர் குடியேறிய புதிய நாட்டின் சூழல் இடரை பெருக்குகின்றனர், அடிக்கடி ஒரே தலைமுறையில் என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன, இது உணவு மற்றும் புற்றுநோய்க்கு இடையே இருக்கும் இணைப்பு கணிசமானதாகும் என்பதை அறிவுறுத்துகிறது.<ref>{{cite journal |author=Buell P, Dunn JE |title=Cancer mortality among Japanese Issei and Nisei of California |journal=Cancer |volume=18 |issue= |pages=656–64 |year=1965 |pmid=14278899|doi=10.1002/1097-0142(196505)18:5<656::AID-CNCR2820180515>3.0.CO;2-3}}</ref> உடல் பருமனை ஒரு மக்கள் தொகையில் குறைத்தால், புற்றுநோய் நிகழ்வை குறைக்குமா என்பது தெரியவில்லை.
 
 
ஒரு தனிப்பட்ட பொருள் (உணவையும் சேர்த்து) சாதகமாகவோ அல்லது பாதகமாகவோ புற்றுநோய் ஏற்படும் சூழ் இடர் கொண்டதாக அடிக்கடி அறிக்கைகள் வந்தாலும், இவற்றில் சிலதே புற்றுநோயுடன் தொடர்பு கொண்டதாக நிறுவப்பட்டுள்ளதுநிரூபித்துள்ளது. இந்த அறிக்கைகள் மிக்கவும் விலங்குகள் அல்லது செயற்கை உயிரணு வளர்ப்பு ஆய்வுகளை ஆதாரமாக கொண்டது.பொது சுகாதார பரிந்துரைகள் இவ்வறிக்கைகளின் அடிப்படையில் செய்ய இயலாது, எனினும் இவை ஆதாரப்பூர்வமாக நோக்கற்குரிய மனித கள ஆய்வுகள் (அல்லது எப்போதாவது இடைத்தடை கள ஆய்வுகள்) மூலம் நிரூபணம் செய்தால் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ள முடியும்.
 
 
[[File:Colon cancer 2.jpg|thumb|ஒரு பெருங்குடல் பகுதி நீக்கப்பட்டநீக்கிய மாதிரியின் பரவும்
பெருங்குடல் மலக்குடலுக்குறிய கார்சினோமா (புற்றுநோய்) (மேலே நடுவில்)]]
 
 
முதன்மையான புற்றுநோய் சூழ் இடர் ஒடுக்கங்களுக்கு உத்தேசிக்கப்பட்டஉத்தேசித்த பத்திய இடைத்தடைகளை பயன்படுத்துவதை நோய் விபரவியல் சங்கத்தின் ஆய்வுகள் ஆதரிக்கின்றன. குறைவாக இறைச்சி உட்கொண்டால் பெருங்குடல் புற்றுநோய்க்கான சூழ் இடர்கள் குறைகின்றன என்பதை ஒரு அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது, இது போன்ற அறிக்கைகள் இந்த ஆய்விற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது.<ref name="pmid9663397">{{cite journal |author=Slattery ML, Boucher KM, Caan BJ, Potter JD, Ma KN |title=Eating patterns and risk of colon cancer |journal=Am. J. Epidemiol. |volume=148 |issue=1 |pages=4–16 |year=1998 |pmid=9663397 |doi=}}</ref>
மற்றும் கல்லீரல் புற்றுநோய்க்கான சூழ் இடர் காபி பருகுவதினால் குறைகின்றன என்று ஒரு அறிக்கை கூறுகிறது.<ref name="pmid17484871">{{cite journal |author=Larsson SC, Wolk A |title=Coffee consumption and risk of liver cancer: a meta-analysis |journal=Gastroenterology |volume=132 |issue=5 |pages=1740–5 |year=2007 |pmid=17484871 |doi=10.1053/j.gastro.2007.03.044}}</ref> வாட்டு இறைச்சியை உட்கொண்டால் [[இரைப்பை புற்று நோய்|வயிற்று புற்றுநோய்]],<ref name="pmid9096659">{{cite journal |author=Ward MH, Sinha R, Heineman EF, ''et al.'' |title=Risk of adenocarcinoma of the stomach and esophagus with meat cooking method and doneness preference |journal=Int. J. Cancer |volume=71 |issue=1 |pages=14–9 |year=1997 |pmid=9096659|doi=10.1002/(SICI)1097-0215(19970328)71:1<14::AID-IJC4>3.0.CO;2-6}}</ref> [[பெருங்குடல் மலக்குடலுக்குரிய புற்றுநோய்|பெருங்குடல் புற்றுநோய்]] ,<ref name="pmid16140978">{{cite journal |author=Sinha R, Peters U, Cross AJ, ''et al.'' |title=Meat, meat cooking methods and preservation, and risk for colorectal adenoma |journal=Cancer Res. |volume=65 |issue=17 |pages=8034–41 |year=2005 |pmid=16140978 |url=http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/full/65/17/8034}}</ref> [[மார்பக புற்று|மார்பக புற்றுநோய்]],<ref name="pmid17435448">{{cite journal |author=Steck SE, Gaudet MM, Eng SM, ''et al.'' |title=Cooked meat and risk of breast cancer--lifetime versus recent dietary intake |journal=Epidemiology (Cambridge, Mass.) |volume=18 |issue=3 |pages=373–82 |year=2007 |pmid=17435448 |doi=10.1097/01.ede.0000259968.11151.06}}</ref> மற்றும் [[கணையச்சிரை புற்று நோய்|கணையச்சிரை புற்றுநோய்]]க்கான சூழ் இடர் அதிகரிக்கின்றன,<ref name="pmid16172241">{{cite journal |author=Anderson KE, Kadlubar FF, Kulldorff M, ''et al.'' |title=Dietary intake of heterocyclic amines and benzo(a)pyrene: associations with pancreatic cancer |journal=Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. |volume=14 |issue=9 |pages=2261–5 |year=2005 |pmid=16172241 |doi=10.1158/1055-9965.EPI-04-0514}}</ref>அதிக வெப்பத்தில் இவ்வுணவு பொருட்களை சமைத்தலால் [[பென்சொபைரீன்|பென்சோபைரீன்]] போன்ற புற்று ஊக்கிகள் தோன்றுவது தான் இதற்கான காரணம்.
 
 
மரக்கறி உணவு மற்றும் வாழ்க்கைப்பாணி மாறுதல்களால் சுக்கிலவகம் புற்றுநோயால் பாத்திக்கப்பட்டுபாதிப்படைந்த பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டஏற்றுக்கொண்ட சிகிச்சை முறைகளை பயன்படுத்தாத ஆண்களில் புற்றுநோய் குறியீடுகள் குறைந்து காணப்பட்டதை 2005 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டநடத்திய [[உயர்நிலை தடுப்பு.|உயர்நிலை தடுப்பு]] ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.<ref name="Ornish">{{cite journal | author = Ornish D et al. | title = Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer | journal = The Journal of Urology | volume = 174 | issue = 3 | pages = 1065–9; discussion 1069–70 | year = 2005 | pmid = 16094059 | doi = 10.1097/01.ju.0000169487.49018.73}}</ref>
2006 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டமேற்கொண்ட ஆய்வு மேல் காணப்பட்ட ஆய்வின் முடிவுகளை பெருக்கிக்காட்டியது, இதில் பங்கேற்ற 2400 பெண்களில் பாதி நபர்களுக்கு பொதுவான உணவும் மற்றவர்களுக்கு 20% கொழுப்புச்சத்து கலோரிகள் குறைவாக இருந்த உணவும் அளிக்கப்பட்டதுஅளித்தார்கள். கொழுப்புச்சத்து குறைவாக இருந்த உணவை உட்கொண்ட பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் மீளல் அறிகுறிகள் குறைவாக காணப்பட்டதைஇருந்ததை டிசம்பர் 2006 இடைக்கால அறிக்கை தெரிவிக்கின்றதுதெரிவிக்கிறது.<ref>{{cite journal |author=Chlebowski RT, Blackburn GL, Thomson CA, ''et al.'' |title=Dietary fat reduction and breast cancer outcome: interim efficacy results from the Women's Intervention Nutrition Study |journal=J. Natl. Cancer Inst. |volume=98 |issue=24 |pages=1767–76 |year=2006 |pmid=17179478 |doi=10.1093/jnci/djj494}}</ref>
 
 
அண்மையில் நடத்திய ஆய்வுகள் சில புற்றுநோய்களுக்கும் தூய்மித்த வெல்லங்கள் மற்றும் இதர எளிமையான கார்போஹைட்ரேட்டுகளுக்கும் இணைப்பு உள்ளதை பறைசாற்றுகின்றதுபறைசாற்றுகிறது.<ref>{{cite journal |author=Romieu I, Lazcano-Ponce E, Sanchez-Zamorano LM, Willett W, Hernandez-Avila M |title=Carbohydrates and the risk of breast cancer among Mexican women |journal=Cancer Epidemiol Biomarkers Prev |volume=13 |issue=8 |pages=1283–9 |year=2004 |pmid=15298947 |url=http://cebp.aacrjournals.org/cgi/content/full/13/8/1283 |month=Aug |day=01}}</ref><ref>{{cite journal | author= Francesca Bravi, Cristina Bosetti, Lorenza Scotti, Renato Talamini, Maurizio Montella, Valerio Ramazzotti, Eva Negri, Silvia Franceschi, and Carlo La Vecchia | title=Food Groups and Renal Cell Carcinoma: A Case-Control Study from Italy | journal=International Journal of Cancer | year=2006 | month=October | volume=355:1991-2002 | url=http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/113412400/ABSTRACT | doi=10.1002/ijc.22225}}</ref><ref>{{cite journal | author= Jee SH, Ohrr H, Sull JW, Yun JE, Ji M, Samet JM | title= Fasting serum glucose level and cancer risk in Korean men and women | journal=JAMA | volume = 293 |issue=2 | doi= 10.1001/jama.293.2.194 | year= 2005 |pages=194–202 | pmid= 15644546 }}</ref><ref>{{cite journal | author= Michaud DS, Liu S, Giovannucci E, Willett WC, Colditz GA, Fuchs CS | title= Dietary sugar, glycemic load, and pancreatic cancer risk in a prospective study | journal= J Natl Cancer Inst | volume= 94 |issue=17 | url=http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/94/17/1293 | pmid= 12208894 | doi= 10.1093/jnci/94.17.1293 | year= 2002 |pages=1293–300}}</ref><ref>{{cite journal | author= Venkateswaran V, Haddad AQ, Fleshner NE ''et al.'' | title= Association of diet-induced hyperinsulinemia with accelerated growth of prostate cancer (LNCaP) xenografts | volume= 99 |issue=23 |url=http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/99/23/1793 | pmid=18042933| doi=10.1093/jnci/djm231| year=2007| journal=J Natl Cancer Inst |pages=1793–800}}</ref> எந்த அளவுக்கு இவை இயைப்படுகிறது மற்றும் காரணமாகச்செயல்படுகிறது என்பது சர்ச்சைக்குள்ளானது,<ref>பிரீபே, ரிச்சர்ட்: ''[http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1662484,00.html கேன் எ ஹை-பாட் டையட் பீட் கான்செர்? ]'' , டைம் மேகசீன், செப்.17, 2007</ref><ref>திட்டி, மிரண்ட: ''[http://www.webmd.com/cancer/news/20070227/high-blood-sugar-linked-cancer-risk ஹை ப்ளட் சுகர் லிங்கிடு டு கான்செர் ரிஸ்க் ]'' , [http://www.webmd.com WebMD], 22 பெப்ரவரி 2008</ref><ref>மொய்நிதான், திமோதி:''[http://www.mayoclinic.com/health/cancer-causes/CA00085 கான்செர் காசெஸ்: போபுலர் மித் அபௌட் தி காசெஸ் ஒப் கான்செர் ]'' , MayoClinic.com, திரும்பி பெற்றது 22 பிப் 2008</ref> இருந்தாலும் உண்மையில் சில நிறுவனங்கள் தூய்மித்த வெல்லங்கள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை குறைவாக உட்கொள்வதை அவர்களது புற்றுநோய் தடுப்பு பத்தியத்தில் பரிந்துரைக்கின்றனர்.<ref>''[http://www.aicr.org/site/PageServer?pagename=dc_recs_03_avoid_sugary_drinks அவோயிட் சுகரி ட்ரிங்க்ஸ். ]'' ''[http://www.aicr.org/site/PageServer?pagename=dc_recs_03_avoid_sugary_drinks லிமிட் கன்சம்ப்ஷன் ஒப் எனெர்ஜி-டென்ஸ் பூட்ஸ் ]'' , அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடுட் போர் கான்செர் ரிசெர்ச், திரும்ப பெற்றது 20 பிப் 2008</ref><ref>''[http://www.apha.org/publications/tnh/archives/2005/02-05/WebExclusive/287.htm ஹை சுகர் லேவெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் கான்செர் அண்ட் மொர்டலிடி ரிஸ்க் ]'' , தி நாஷன்ஸ் ஹெல்த்: தி ஒபிபிசியல் நூச்பேபர் ஒப் தி அமெரிக்கன் பப்ளிக் ஹெல்த் அச்சொசியேஷன், பெப்ரவரி 2005</ref><ref>{{cite journal |author=Kushi LH, Byers T, Doyle C, ''et al.'' |title=American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity |journal=CA Cancer J Clin |volume=56 |issue=5 |pages=254–81; quiz 313–4 |year=2006 |pmid=17005596 |doi=10.3322/canjclin.56.5.254 |url=http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/56/5/254}}</ref>
 
 
நவம்பர் 2007 ஆம் ஆண்டில், தி [[அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடுட் போர் கான்செர் ரிசெர்ச்|அமேரிக்கன் இன்ஸ்டிடுட் போர் கான்செர் ரிசெர்ச்]](ஏஐசிஆர்), மற்றும் [[வேர்ல்ட் கான்செர் ரிசெர்ச் பண்டு|வோர்ல்ட் கான்செர் ரிசெர்ச் பண்ட்]] (WCRF) இணைந்து ''[[:புட், நுட்ரிஷன், பிசிகல் ஆக்டிவிடி மற்றும் ப்ரிவென்ஷன் ஒப் கான்செர்: எ குளோபல் பெர்ச்பெச்டிவ்.|புட், நுட்ரிஷன், பிசிகல் ஆக்டிவிடி மற்றும் ப்ரிவென்ஷன் ஒப் கான்செர்:எ குளோபல் பெர்ச்பெச்டிவ்]]'' , என்ற "புட், பிசிகல் ஆக்டிவிடி மற்றும் கான்செர் பற்றிய மிகவும் தற்போதைய மற்றும் எல்லாமுட்கொண்ட பகுப்பாய்வு கொண்ட இலக்கியத்தை" வெளியிட்டார்கள்.<ref>"[http://www.dietandcancerreport.org/?p=historical_overview ஹிச்டோரிகல் ஓவெர்வியூ ]" ''dietandcancerreport.org'' . திரும்ப பெற்றது 27 ஆகஸ்ட் 2008.</ref> இந்த WCRF/AICR வல்லுநர் அறிக்கையில் மக்களால்மக்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியபயன்படக்கூடிய புற்றுநோய் தாக்குதலுக்கான சூழ் இடரை குறைப்பதற்காக 10 பரிந்துரைகளை பட்டியலிட்டுள்ளார்கள், அவற்றில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளகொடுத்துள்ள உணவு சம்பந்தப்பட்ட பின்பற்றத்தக்க வழிமுறைகள் அடங்கும்:(1) எடையை அதிகரிக்கும் உணவுகளை மற்றும் பானங்களை குறைத்தல், அதாவது சக்தி நிறைந்த உணவுகள் மற்றும் சீனி கலந்த பானங்கள், (2) தாவரங்களை மூலமாகக்கொண்ட உணவுகளை மிகையாக உண்பது, (3) புலால் இறைச்சியை குறைவாக உட்கொள்வது மற்றும் பதப்படுத்திய இறைச்சியை தவிர்ப்பது, (4) மதுபானங்களை குறைத்து உட்கொள்வது, மற்றும் (5) உணவில் உப்பை குறைத்து உட்கொள்வது மேலும் காளானால் பாதித்த உணவுகளை (தானியங்களை) மற்றும் பருப்பு வகைகளை (அவரையினத்தினை) தவிற்பது போன்றவை அடங்கும்.<ref>"[http://www.dietandcancerreport.org/?p=recommendations ரேகம்மேண்டேஷன்ஸ் ]". ''dietandcancerreport.org'' . திரும்ப பெற்றது 27 ஆகஸ்ட் 2008.</ref><ref>புட்,நுட்ரிஷன்,பிசிகல் ஆக்டிவிடி மற்றும் ப்ரிவென்ஷன் ஒப் கான்செர்:எ குளோபல் பெர்ச்பெச்டிவ். [http://www.dietandcancerreport.org/downloads/chapters/chapter_12.pdf அத்தியாயம் 12]வேர்ல்ட் கான்செர் ரிசெர்ச் பண்டு (2007). ஐஎஸ்பிஎன் 978-0-9722522-2-5.</ref>
 
=== உயிர்ச்சத்துக்கள் ===
724

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/589931" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது