கராத்தே (இதழ்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு