பகுப்பு:1980கள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு